Fiskalna kasa SK FCR 100
Usluge 

ASPO RAIL d.o.o je ovlašteni servis za servisiranje SK fisklanih uređaja.  

Nudimo sve usluge vezane za fiskalizaciju, defiskalizaciju i servisiranje SK fiskalne kase. 

Nudimo...

Fiskalna kasa SK FCR 100  508,55KM bez PDV-a TRAžI PONUDU
Usluga fiskalizacije kase (uključuje obaveznu proceduru u Poreznoj upravi za dobivanje Rješenja o fiskalizaciji)
50,00 KM bez PDV-a TRAžI PONUDU
Usluga zamjene fiskalnog modula i žurnala (ukoliko ulazite u PDV sistem ili zbog neke druge promjene statusa)  TRAžI PONUDU
Usluga zamjene adrese sjedišta (uključuje obaveznu proceduru u Poreznoj upravi za dobivanje Rješenja)  TRAžI PONUDU
Rad na popravku kase  TRAžI PONUDU
Obavezni godišnji tehnički pregled  50,00 KM bez PDV-a TRAžI PONUDU